Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-10/2011
Dokument-ID : GI-10/2011
Saksnummer : 201000995
Dokumentdato : 23.06.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Norsk organisasjon for asylsøkere
Politiets utlendingsenhet

Instruks om fornyelse av begrensede tillatelser etter utlendingsloven § 38 i asylsaker der det ikke er fremlagt dokumentasjon på identitet

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo