Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-11/2011
Dokument-ID : GI-11/2011
Saksnummer : 201011589
Dokumentdato : 03.11.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utanriksdepartementet
Arbeidsdepartementet

Instruks om praktiseringa av utlendingslova § 49 første ledd (opphaldsløyve til familiemedlemmer til diplomatar mv. og hjelpepersonale)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo