Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-12/2011
Dokument-ID : GI-12/2011
Saksnummer : 201011940
Dokumentdato : 21.12.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet

Instruks vedrørende endringer i aupairordningen

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo