Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-16/2010
Saksnummer : 201008095
Dokumentdato : 01.07.2010
Mottakere :

Utlendingsnemnda

Kopi:
Utlendingsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Norsk organisasjon for asylsøkere

Instruks om stornemndbehandling av søknad om beskyttelse fra somalisk borger fra Mogadishu

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo