Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red.anm: Som følge av justering i forvaltningsansvaret er rundskrivet fra Justisdepartementet oppdatert den 15. september 2011 med noen mindre korreksjoner som ikke innebærer noen realitetsendringer.

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-22/2010
Dokument-ID : GI-22/2010
Saksnummer : 201000944
Dokumentdato : 29.10.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utlendingsnemnda

Formkrav til Utlendingsdirektoratets praksisforeleggelser og rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven, og departementets tilbakemeldinger

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo