Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-24/2010
Dokument-ID : GI-24/2010
Saksnummer : 201000944
Dokumentdato : 29.10.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo