Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-30/2010
Dokument-ID : GI-30/2010
Saksnummer : 201011710
Dokumentdato : 16.12.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 – Barn som er født i riket

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo