Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-31/2010
Dokument-ID : GI-31/2010
Saksnummer : 201006995
Dokumentdato : 08.12.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Instruks om oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel mv.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo