Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Redaksjonell anmerkning: Ansvaret for statsborgerloven er flyttet til Kunnskapsdepartementet fra 1. mai 2018 jf. FOR-2018-04-27-638.

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-30/2011
Dokument-ID : Q-30/2011
Saksnummer : 201005045/HKR, 2011/002902 (UDI)
Dokumentdato : 23.12.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Formkrav til Utlendingsdirektoratets praksisforeleggelser og rapportering om positive vedtak etter statsborgerloven, og departementets tilbakemeldinger

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo