Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : AI-1/2015
Saksnummer : 15/1747 (ASD)
Dokumentdato : 29.06.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 112 annet ledd bokstav b - arbeidsløs etter å ha hatt lønnet arbeid i mer enn ett år

Siste endringer
  • Ny: AI-1/2015 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 112 annet ledd bokstav b - arbeidsløs etter å ha hatt lønnet arbeid i mer enn ett år (02.07.2015)

    Arbeids- og sosialdepartementets instruks gjelder tolkningen av utl. § 112 (2) b om EØS-borgeres arbeidsløshet etter å ha hatt arbeid i mer enn ett år. "Lønnet arbeid i mer enn ett år" skal tolkes slik at utlendingen må ha vært i lønnet arbeid sammenhengende i minst ett år. Flere arbeidsforhold kan inngå i beregningen så lenge de har etterfulgt hverandre direkte i tid og ikke bygger på midlertidige tilsettinger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo