Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : F-05-18
Saksnummer : 18/5799 (KD)
Dokumentdato : 20.12.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politiets sikkerhetstjeneste

Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn

Siste endringer
  • Ny: F-05/18 Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn (20.12.2018)

    Instruksen trer i kraft 1. januar 2019, og erstatter og opphever da Q-24/2011 "Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven § 28 annet ledd" av 23.12.2011.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo