Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : F-05-19
Saksnummer : 18/2385
Dokumentdato : 30.07.2019
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd

Siste endringer
  • Ny: F-05-19 Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd (31.07.2019)

    Ny instruks åpner for at tilbakekallssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn kan behandles i samsvar med instruks F-05/18. Instruksen trer i kraft straks. Den opphever og erstatter F-02-19.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo