Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-02/2015
Saksnummer : 15/1331 (JD)
Dokumentdato : 15.06.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet,
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften

Siste endringer
  • Ny: G-02/2015 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften (15.06.2015)

    Ikrafttredelsesrundskrivet fra Justis- og beredskapsdepartementet inneholder retningslinjer for vurderingen av de nye hjemlene i utf. §§ 8-5 a og 8-5 b. Endringene gjelder barn som ble uttransportert fra Norge i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015. Hvis de hadde fire års oppholdstid eller mer da de ble uttransportert, kan de fremme anmodning om omgjøring fra utlandet, og dermed få saken sin behandlet etter utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-5.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo