Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-02/2018
Saksnummer : 15/05660-41
Dokumentdato : 18.04.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Myndighetsarrangert retur av enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov

Siste endringer
  • Ny: G-02/2018 Myndighetsarrangert retur av enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov (15.05.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har laget et nytt rundskriv om myndighetsarrangert retur. Målet med ordningen er at enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov skal kunne gjenforenes med omsorgspersoner eller returnere til et annet forsvarlig omsorgstilbud i hjemlandet. Rundskrivet gir føringer for ordningen for myndighetsarrangert retur, ansvarsdeling og samarbeid mellom involverte organer og saksbehandling knyttet til ordningen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo