Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-04/2015
Dokumentdato : 03.07.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35

Siste endringer
  • Ny: G-04/2015 Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35 (03.03.2016)

    Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt UDI retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger. Retningslinjene gjelder for UDI sine vedtak om overføring av flyktninger, samt fordelingen av den årlige kvoten og samarbeid med andre myndigheter.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo