Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-04/2016
Saksnummer : 16/01639
Dokumentdato : 12.04.2016

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – opphevelse av søknadsgebyr for deltakere i Fulbright-programmet og deres familiemedlemmer

Siste endringer
  • Ny: G-04/2016 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – opphevelse av søknadsgebyr for deltakere i Fulbright-programmet og deres familiemedlemmer (13.04.2016)

    Ikrafttredelsesrundskriv fra Justisdepartementet om endringene i utlendingsforskriften § 17-10. Endringen innebærer en opphevelse av søknadsgebyr for deltakere i Fulbright-programmet og deres familiemedlemmer.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo