Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-05/2012
Dokument-ID : G-05/2012
Saksnummer : 201200659
Dokumentdato : 19.06.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – forskriftsfesting av vilkår for oppholdstillatelse til au pair og adgang til fortsatt opphold som au pair inntil søknad om ny tillatelse er avgjort

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo