Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-07/2016
Saksnummer : 16/2382
Dokumentdato : 26.05.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd om varigheten av innreiseforbudet

Siste endringer
  • Ny: G-07/2016 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd om varigheten av innreiseforbudet (26.05.2016)

    Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt et nytt ikrafttredelsesrundskriv for kommende endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd, om å inkludere et nytt alternativ med innreiseforbud på 10 år ved utvisning. Forskriftsendringen trer i kraft 20. juni 2016.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo