Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-15/2016
Saksnummer : 16/7581
Dokumentdato : 30.12.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse – forskrift om endringer i utlendingsforskriften (oppdateringer og rettelser av begrepsbruk og henvisninger mv.)

Siste endringer
  • Ny: G-15/2016 Ikrafttredelse – forskrift om endringer i utlendingsforskriften (oppdateringer og rettelser av begrepsbruk og henvisninger mv.) (03.01.2017)

    Ikrafttredelsesrundskrivet omtaler spesielt endringen i utlendingsforskriften § 2-11 om prosedyrer knyttet til godkjenning av reisedokumenter. Prosedyren i § 2-11 andre ledd endres slik at meddelelsen nå sendes til EU-Kommisjonen i stedet for rådssekretariatet. Samtidig gis UDI ansvar for selv å sende meddelelsen til EU-Kommisjonen - med kopi til departementet. Man går bort fra tidligere praksis der UDI sendte beslutningen til departementet som deretter videresendte den til EU-organet. Når det gjelder første ledd, opprettholdes dagens praksis der saker av politisk viktighet forelegges departementet til orientering før UDI fatter beslutning om anerkjennelse eller ikke av et reisedokument.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo