Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-01/2018
Saksnummer : 15/05748-7
Dokumentdato : 25.01.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksstasjonene
Politiet

Generell instruks om gjennomføring av reiserestriksjoner mot enkeltpersoner (utlendinger) som følge av sanksjoner fra De Forente Nasjoners sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra Den europeiske union som Norge har sluttet opp om

Siste endringer
  • Ny: GI-01/2018 Generell instruks om gjennomføring av reiserestriksjoner mot enkeltpersoner (utlendinger) som følge av sanksjoner fra De Forente Nasjoners sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra Den europeiske union som Norge har sluttet opp om (26.01.2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet som gir retningslinjer for gjennomføringen av reiserestriksjoner mot enkeltpersoner som er vedtatt av enten FNs Sikkerhetsråd eller EU. UDI er gitt ansvar for den praktiske oppfølgningen av slike reiserestriksjoner. Endringer i reiserestriksjonslisten skal gjøres kjent både på regelverksportalen og udiregelverk.no. Forøvrig instrueres UDI, UNE, politiet og utenriksstasjonene om at det ikke skal utstedes visum til utlendinger som er underlagt reiserestriksjoner, jf. ul. § 126 første ledd. Disse utlendingene skal også nektes innreise og transitt gjennom Norge.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo