Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-02/2015
Saksnummer : 14/8377 (JD)
Dokumentdato : 30.01.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan

Siste endringer
  • Ny: GI-02/2015 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan (03.02.2015)

    Justis- og beredskapsdepartementet instruerer UDI om å foreta en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak hvor internflukt i Afghanistan kan være relevant. Dersom UDI vurderer å henvise barnefamilier til internflukt, skal det imidlertid alltid foretas en konkret vurdering av barnas retursituasjon, der barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo