Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-03/2017
Saksnummer : 17/738
Dokumentdato : 29.03.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Behandling av asylsøknader fra afghanske søkere

Behandling av asylsøknader fra afghanske søkere datert 29. mars 2017 (lenke til regjeringen.no).

Siste endringer
  • Ny: GI-03/2017 Behandling av asylsøknader fra afghanske søkere (29.03.2017)

    UDI har foreslått en praksisendring som innebærer at UDI ved behandlingen av asylsøknader fra søkere fra Afghanistan ikke lenger vil vurdere beskyttelsesbehovet ut fra situasjonen i det distriktet søkeren kommer fra, men ut fra situasjonen i den provinsen søkeren kommer fra. Departementet samtykker til dette. Den rettslige terskelen for å oppnå beskyttelse etter utl. § 28 første ledd bokstav b endres ikke. Dersom UDI etter en konkret og individuell vurdering kommer til at søkeren er beskyttet mot retur til sin hjemprovins, skal UDI på vanlig måte vurdere om søkeren kan henvises til et annet trygt område i Afghanistan (internflukt).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo