Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-04/2019
Saksnummer : 19/03177-1
Dokumentdato : 06.09.2019

Instruks om å gjennomgå asylsaker fra Eritrea og vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse dersom det foreligger opplysninger om at en flyktning har fått opphold i Norge på uriktig grunnlag mv.

Siste endringer
  • Ny: GI-04/2019 Instruks om å gjennomgå asylsaker fra Eritrea og vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse dersom det foreligger opplysninger om at en flyktning har fått opphold i Norge på uriktig grunnlag mv. (09.09.2019)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet instruerer UDI til å gjennomgå 150 asylsaker fra borgere av Eritrea for å undersøke om det er grunnlag for opphør av flyktningstatus og tilbakekall av oppholdstillatelse. UDI skal også vurdere om det er behov for å sette ytterligere begrensninger i gyldighetsområdet for reisebevis og utlendingspass for borgere av Eritrea med oppholdstillatelse i Norge. Instruksen trådte i kraft 6. september 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo