Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-06/2016
Saksnummer : 16/635-mte (JD), 16/00865-6 (UDI)
Dokumentdato : 27.04.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om nye land på listen over asylsøkere som skal behandles etter reglene i 48-timersprosedyren

Siste endringer
  • Ny: GI-06/2016 Instruks om nye land på listen over asylsøkere som skal behandles etter reglene i 48-timersprosedyren (12.05.2016)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Armenia, Tanzania, Ghana, Namibia, Botswana og India er lagt til listen over land som anses å fylle vilkårene for at sakene fra asylsøkere herfra kan behandles etter UDIs 48-timersprosedyre, med noen unntak. Se RS 2011-030 og IM 2012-015 for nærmere informasjon om 48-timersprosedyren (listen over landene er oppdatering).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo