Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-07/2017
Saksnummer : 16/33
Dokumentdato : 01.06.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om tolking av utlendingsloven § 32 – overføring av asyl-søkere til Hellas i henhold til Dublin III-forordningen

Siste endringer
  • Ny: GI-07/2017 Instruks om tolking av utlendingsloven § 32 – overføring av asyl-søkere til Hellas i henhold til Dublin III-forordningen (01.06.2017)

    Justisdepartementet instruerer UDI om å vurdere bruk av Dublin III-forordningen i alle saker hvor Hellas er ansvarlig medlemsland for realitetsbehandlingen av søknad om beskyttelse. Instruksen erstatter instruks GI-21/2010 av 15. oktober 2010.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo