Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-08/2015
Saksnummer : 15/870 (JD)
Dokumentdato : 06.07.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda

Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet

Siste endringer
  • Ny: GI-08/2015 Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet (06.07.2015)

    Ny instruks fra Justis-og beredskapsdepartementet som gjelder saker hvor tidligere asylsøkere har fått oppholdstillatelse etter § 38 under falsk identitet og nasjonalitet, og hvor de nye nasjonalitetsopplysningene innebærer at de aktuelle personene kan ha rett til flyktningstatus etter lovens § 28. Departementet anser det som svært viktig med tydelige reaksjoner overfor personer som tidligere har skaffet seg oppholdstillatelse under falsk identitet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo