Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-09/2018
Saksnummer : 17/4927
Dokumentdato : 27.07.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Kopi:
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Politiets utlendingsenhet
Politiets sikkerhetstjeneste

GI-09/2018 Instruks om overføring av asylsøkere – Norges bistand til Malta i forbindelse med båten MV Lifeline

Siste endringer
  • Ny: GI-09/2018 Instruks om overføring av asylsøkere – Norges bistand til Malta i forbindelse med båten MV Lifeline (30.07.2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet om iverksetting og gjennomføring av Norges frivillige bidrag til Malta i forbindelse med håndtering av personer på båten MV Lifeline, og anvendelse av utlendingsloven § 126 fjerde ledd i denne sammenheng.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo