Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-12/2017
Dokument-ID : GI-12/2017
Saksnummer : 15/7786
Dokumentdato : 31.08.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

GI-12/2017 - Instruks om å behandle søknader om assistert retur med returstønad som enkeltvedtak iht. forvaltningsloven kap. IV-VI

Siste endringer
  • Ny: GI-12/2017 - Instruks om å behandle søknader om assistert retur med returstønad som enkeltvedtak iht. forvaltningsloven kap. IV-VI (31.08.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har på bakgrunn av Sivilombudsmannens uttalelse fra 30. september 2015 instruert UDI om at beslutninger om assistert retur med returstønad skal behandles i tråd med forvaltningsloven kapittel IV-VI, inntil nødvendige lovendringer blir vedtatt og iverksatt. Instruksen trer i kraft straks.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo