Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-13/2016
Saksnummer : 16/5731
Dokumentdato : 20.12.2016

Nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet

Siste endringer
  • Ny: GI-13/2016 Nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet (20.12.2016)

    Ny instruks om nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet. Formålet med instruksen er å sikre at ekteskap inngått i utlandet som kan virke støtende på norsk rettsorden ikke anerkjennes ved behandling av saker etter utlendingsloven. Departementet instruerer UDI og UNE om at det som hovedregel skal legges til grunn en nedre aldersgrense på 16 år for å kunne anerkjenne et ekteskap som er inngått i utlandet på et tidspunkt hvor ingen av partene hadde tilknytning til Norge og hvor en eller begge parter var mindreårig på vigselstidspunktet. Enkelte ekteskap kan unntaksvis anerkjennes etter en vurdering av om partene er jevnbyrdige i alder og utvikling. Jo eldre partene er, og jo lengre tid som er gått siden ekteskapet ble inngått, desto mindre støtende kan det være på norsk rettsorden å anerkjenne ekteskapet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo