Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-14/2018
Saksnummer : 15/4518
Dokumentdato : 30.10.2018
Mottakere :

Utlendingsnemnda

Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, og saker etter eksportkontrollregelverket

Siste endringer
  • Ny: GI-14/2018 Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, og saker etter eksportkontrollregelverket (01.11.2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet fra 30. oktober 2018, som erstatter tidligere instruks til Utlendingsnemnda (GI-02/2016).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo