Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-15/2016
Saksnummer : 15/6357
Dokumentdato : 30.11.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Kopi:
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid

Siste endringer
  • Ny: GI-15/2016 Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid (30.11.2016)

    Ny instruks om Storskog-porteføljen fra Justsidepartementet. Departementet åpnet i GI-7/2016 for realitetsbehandling av asylsøknader fra søkere som kom over Storskog i 2015 og som hadde engangsvisum, hvor dette var utløpt i tid. Det har nå vist seg at det også for personer med flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som har utløpt i tid, er svært lite sannsynlig å få til retur til Russland. Etter departementets vurdering er det da rimelig at denne gruppen håndteres på samme måte som søkere med utløpt engangsvisum. UDI instrueres derfor om å realitetsbehandle disse søknadene. Se tidligere instrukser: GI-12/2015 av 20. oktober 2015, GI-13/2015 av 24. november 2015, GI-7/2016 av 29. april 2016 og GI-8/2016 av 24. juni 2016.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo