Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-16/2017
Dokumentdato : 14.11.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

Siste endringer
  • Ny: GI-16/2017 Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak (15.11.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har i instruks av 14. nov. 2017 instruert UDI og UNE om å utsette iverksettingen av vedtak hvor utlendingen har fått en midlertidig oppholdstillatelse etter utf. § 8-8, er henvist til internflukt og vedtaket er fattet 1. oktober 2016 eller senere. Instruksen er et resultat av stortingsvedtaket 14. nov. 2017, hvor Stortinget ber om at enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold får sakene sine vurdert på nytt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo