Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-17/2017
Saksnummer : 16/3395
Dokumentdato : 19.12.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:

Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets Utlendingsenhet
Arbeids- og sosialdepartementet

Utlendingsloven § 94 annet ledd – unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse

Siste endringer
  • Ny: GI-17/2017 Utlendingsloven § 94 annet ledd – unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse (19.12.2017)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet som nærmere angir hvem som skal omfattes av nytt annet ledd i utlendingsloven § 94 som trer i kraft fra 1. januar 2018. Lovendringen innebærer at en som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge kan ha rett til å ta arbeid mens søknaden er til behandling, selv om asylintervju ikke er gjennomført, dersom det er høy sannsynlighet for at personen vil få innvilget oppholdstillatelsen. Departementet instruerer UDI i å ta utgangspunkt i opprinnelsesland der innvilgelsesprosenten av asylsøknader er over 80 prosent.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo