Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-17/2018
Saksnummer : 18/33 (JD), 16/05897-51 (UDI)
Dokumentdato : 27.11.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Ansvar iht. Dublin III-forordningen for mindreårige asylsøkere med familie i Hellas, jf. utlendingsloven § 32


Justis- og beredskapsdepartementets instruks av 27. november 2018: GI-17/2018 Ansvar iht. Dublin III-forordningen for mindreårige asylsøkere med familie i Hellas, jf. utlendingsloven § 32 (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: GI-17/2018 Ansvar iht. Dublin III-forordningen for mindreårige asylsøkere med familie i Hellas, jf. utlendingsloven § 32 (27.11.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har instruert UDI om at anmodninger fra greske myndigheter til Norge om å overta ansvaret for familiemedlem(mer) til mindreårige asylsøkere som befinner seg i Norge uten familie, og som tidligere har vært i Hellas sammen med familiemedlemmet/familiemedlemmene, skal avslås.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo