Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-18/2018
Saksnummer : 18/3617 (JD), 18/04717 (UDI)
Dokumentdato : 26.11.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Instruks om opphevelse av instruks GI-06/2012


Justis- og beredskapsdepartementets instruks av 26. november 2018: Instruks GI-18/2018 – Instruks om opphevelse av instruks GI-06/2012 (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: GI-18/2018 Instruks om opphevelse av instruks GI-06/2012 (26.11.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at GI-06/2012 Instruks om praksis etter utlendingsloven §§ 28 første ledd og 73 – retur til Sør- og Sentral-Somalia skal oppheves. Instruksen har blitt mindre relevant og anses ikke lenger nødvendig for Utlendingsdirektoratets vurdering av asylsøknader fra somaliske borgere. Instruksen var foranlediget av en dom fra EMD fra 2011, som vurderte retur til Mogadishu og muligheten for internflukt i øvrige deler av Sør- og Sentral-Somalia. Landinformasjon og situasjonen for øvrig i Somalia har endret seg siden dommen ble avsagt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo