Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-19/2018
Saksnummer : 17/738
Dokumentdato : 20.12.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

GI-19/2018 – Internflukt til Kabul


GI-19/2018 – Internflukt til Kabul (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: GI-19/2018- Internflukt til Kabul (20.12.2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet som trer i kraft straks. Ved vurderingen av internflukt etter utlendingsloven § 28 femte ledd, kan Kabul etter en individuell vurdering utgjøre et trygt og tilgjengelig internfluktområde for enkelte grupper av søkere. Dersom Kabul ikke anses å utgjøre et trygt og tilgjengelig intern-fluktområde for en søker, skal UDI vurdere om søkeren kan henvises til et annet trygt og tilgjengelig område i Afghanistan.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo