Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : H-17/2015
Saksnummer : 15/2504 (KMD)
Dokumentdato : 20.11.2015

Digitaliseringsrundskrivet

H-17/2015 Digitaliseringsrundskrivet (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: H-17/2015 Digitaliseringsrundskrivet (17.02.2016)

    Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltingsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter. Etter pålegg i dette rundskrivet skal UDI ta i bruk Digital postkasse til innbyggerne innen utgangen av første kvartal 2016.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo