Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2016-08-22-UD
Saksnummer : 15/4097-12 UD
Dokumentdato : 22.08.2016

Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot visse personer med tilknytning til det syriske regimet mv.

Siste endringer
  • Ny: 2016-08-22-UD Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot visse personer med tilknytning til det syriske regimet mv. (22.08.2016)

    Ny instruks fra Utenriksdepartementet som gjelder endringer i EUs liste over personer med tilknytning til det syriske regimet mv. som er underlagt reiserestriksjoner som Norge har sluttet opp om.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo