Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : Q-1045/revidert 2016
Dokumentdato : 03.03.2016

Rundskriv Q-1045 Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon


Retningslinjer gitt av Barne- og familiedepartementet desember 2002, revidert i mars 2016 av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Q-1045)

Rundskriv Q-1045 Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon (lenke til regjeringen.no).

Siste endringer
  • Endret: Q-1045/revidert 2016 Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon (22.03.2016)

    Reviderte retningslinjer om adposjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som gir en oversikt over de regler som gjelder ved søknad om adopsjon av norsk barn og ved søknad om adopsjon av barn fra utlandet. I retningslinjene gir departementet også nærmere regler for utøvelsen av skjønnet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo