Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

EMD sammenfatninger

Dokument-ID : Application no. 30696/09
Dokumentdato : 21.01.2011

M.S.S. v. Belgium and Greece -Dublin. Retur. Asyl. Afghanistan. (art. 3 og 13)

1. Saken gjelder

Saken omhandler Belgias anvendelse av Dublin forordningen og forhold for asylsøkere i Hellas (asylregime, interneringsforhold og levekår). Klageren i saken er en afghansk statsborger som søkte asyl i Belgia i februar 2009. Siden han først hadde kommet inn i EU-området gjennom Hellas, anmodet Belgia om at Hellas skulle behandle hans søknad om beskyttelse i medhold av Dublin II forordningen. Klageren anførte overfor belgiske myndigheter at han i Hellas stod i fare for å bli frihetsberøvet under umenneskelige forhold, at det var mangler i Hellas asylsystem, og at han fryktet å bli sendt tilbake til Afghanistan uten å få sin asylsøknad tilstrekkelig undersøkt. Klageren ble uttransportert til Hellas i juni 2009, der han ble fengslet i tre dager. Deretter levde han på gaten.

2. Hovedkonklusjoner i dommen

Hellas

Hellas ble dømt av EMD for brudd på EMK artikkel 3 på grunn av forholdene under interneringen av klageren (enstemmig), samt hans etterfølgende livsforhold i Hellas (med én dissenterende dommer). Domstolen finner videre at manglene i den greske asylprosessen, risikoen for retur uten reell prøving av asylsøknaden og fraværet av rettsmidler utgjorde en krenkelse av EMK artikkel 13, sammenholdt med artikkel 3 (enstemmig). Hellas ble pålagt å behandle klagerens asylsøknad i henhold til EMK.

Belgia

Belgia ble dømt for brudd på EMK artikkel 3 for å ha eksponert klageren for ovennevnte forhold (henholdsvis en og to dissenterende dommere). Belgia ble også dømt for brudd på artikkel 13 sammenholdt med artikkel 3 på grunn av manglende effektivt rettsmiddel mot beslutningen om retur av klageren til Hellas (enstemmig). Klageren ble tilkjent erstatning fra belgiske myndigheter.

Storbritannia, Nederland, Europarådets menneskerettskommissær og FNs høykommissær for flyktninger var intervenienter i saken.

EMD-avgjørelsen i sin helhet.

Lovdatas sammendrag (krever innlogging).

Siste endringer
  • Ny: Application no. 30696/09 M.S.S. v. Belgium and Greece (art. 3 og 13) (21.03.2013)

    Kort sammenfatning om M.S.S.-dommen fra EMD. Saken gjaldt Belgias anvendelse av Dublin-forordningen og forhold for asylsøkere i Hellas. Belgia og Hellas ble dømt for brudd på EMK art. 3- forbud mot tortur, og art. 13- retten til et effektiv rettsmiddel.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo