Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

EU og EØS

Dokument-ID : Forordning 492/2011/EU
Dokumentdato : 14.12.2012

EØS-arbeidstakarlova - Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området

Siste endringer
  • Ny: 492/2011 Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) (02.05.2013)

    EØS-arbeidstakarlova trådte i kraft 14. desember 2012, og gjennomfører forordning 492/2011 i norsk rett. Den erstatter arbeidstakerloven fra 1992 som var en gjennomføring av forordning 1612/68/EØF. Den nye forordningen er en konsolidert versjon av tidligere forordning med endringer, men introduserer ikke nye materielle regler. Endringene er tekniske og redaksjonelle oppdateringer.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo