Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

EU og EØS

Dokument-ID : Direktiv 2013/32/EU
Sist endret : 01.06.2015
Dokumentdato : 01.12.2005

Prosedyredirektivet - Om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo