Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2008-10-17 AID
Saksnummer : 200805239/KEAB (AID), 08/5240 (UDI)
Dokumentdato : 17.10.2008
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift – krav til sikret underhold og innføring av ny intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 17.10.2008 "Høring om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift - krav til sikret underhold og innføring av ny intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap" (PDF)

UDIs høringssvar av 01.12.2008 "Høring om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift - krav til sikret underhold og innføring av ny intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap" (PDF)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo