Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2009-01-30 AID
Saksnummer : 200900199-/JFR (AID), 09/488-7 (UDI)
Dokumentdato : 30.01.2009
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslov kapittel 3 om arbeid og studier mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 30.01.2009 "Høring - forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslov kapittel 3 om arbeid og studier mv. "(PDF)

Høringsnotat 1 "Utlendingsforskriften kapittel 6 - oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv." (PDF)

Høringsnotat 2  "Utlendingsforskriften kapittel 6 - oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv." (PDF)

Fullstendig kapittel- og bestemmelsesoversikt for den nye utlendingsforskriften  (PDF)

UDIs høringssvar av 29.04.2009 "Høring - forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslov kapittel 3 om arbeid og studier mv. "(PDF) 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo