Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2009-02-16 AID
Saksnummer : 200900911-/KEAB (AID), 08/5284-34 (UDI)
Dokumentdato : 16.02.2009
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om ny utlendingsforskrift

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 16.02.2009 "Høring om ny utlendingsforskrift"  (PDF)

Høringsnotat "Forslag til ny utlendingsforskrift " (PDF)

UDIs høringssvar av 24.04.2009 " Høring om ny utlendingsforskrift" (PDF)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo