Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2009-03-23 AID
Saksnummer : 200901349-/HAR (AID), 09/1560 (UDI)
Dokumentdato : 23.03.2009
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - utkast til forskrifter til kapittel 13 i ny utlendingslov (særskilte regler for EØS/EFTA-borgere mv.) og enkelte mindre lovendringsforslag

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 23.03.2009 "Høring - utkast til forskrifter til kapittel 13 i ny utlendingslov (særskilte regler for EØS/EFTA-borgere mv.) og enkelte mindre lovendringsforslag" (PDF)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 15.05.2009 "Høring - utkast til forskrifter til kapittel 13 i ny utlendingslov (særskilte regler for EØS/EFTA-borgere mv.) og enkelte mindre lovendringsforslag" (PDF)

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo