Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2010-07-07 JD
Saksnummer : 201008248 (JD), 10/2536-10 (UDI)
Dokumentdato : 07.07.2010
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endringer i utlendingsloven om adgangen til frihetsberøvelse mv.


Justis- og politidepartementets høringsbrev av 07.07.2010 "Høring - endringer i utlendingsloven om adgangen til frihetsberøvelse mv." (PDF)

UDIs høringssvar av 07.10.2010 "Høring - endringer i utlendingsloven om adgangen til frihetsberøvelse mv." (PDF)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo