Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2011-02-23 JD
Saksnummer : 201101405 (JD), 11/828-9 (UDI)
Dokumentdato : 23.02.2011
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endringer i utlendingsloven – innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri (saken under behandling)

Justis- og politidepartementets høringsbrev 01.02.2011  "Høring- endringer i utlendingsloven – innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri" (PDF)

Rådsforordning 1030/2002 (PDF) og Rådsforordning 380/2008 (PDF)

UDIs høringssvar av 23.05.2011 "Høring - endringer i utlendingsloven - innføring av Schengenstandardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri" (PDF)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo