Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2011-06-15 JD
Saksnummer : 201000188-/SP (JD), 11/2099-7 og 18 (UDI)
Dokumentdato : 15.06.2011
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - forslag til politiregisterforskriften

Justis- og politidepartementets høringsbrev av 15.06.2011 "Høring - forslag til politiregisterforskriften" (PDF)

Høringsnotat av 15.06.2011 "Forslag til politiregisterforskriften" (PDF)

Vedlegg 1 "Utkast til forskriften" (PDF)

Vedlegg 2 "Innholdsfortegnelse" (PDF)

UDIs høringssvar av 13.09.2011 "Høring - forslag til politiregisterforskriften" (PDF)

Justis- og politidepartementets høringsbrev av 15.02.2012  "Høring - forslag til politiregisterforskriften" (PDF)

Høringsnotat av 15.02.2012 "Forslag til politiregisterforskriften – høring" (PDF)

UDIs høringssvar av 30.03.2012  "Høring - forslag til politiregisterforskriften" (PDF)

Siste endringer
  • Ny: 2011-06-15 JD Høring - Forslag til politiregisterforskriften (25.09.2012)

    Høring fra Justisdepartementet om politiregisterforskriften ble sendt i to omganger; først 15. juni 2011, så 15. februar 2012. Første høringsbrev og UDIs høringssvar av 13. september 2011 har ikke ligget i RVP tidligere, men publiseres nå. Som følge av dette, har dokumentet endret tittel til 2011-06-15 JD Høring - Forslag til politiregisterforskriften.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo