Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2012-03-19 JD
Saksnummer : 201200212 (JD), 11/2268-18 (UDI)
Dokumentdato : 19.03.2012
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - endring av utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv.

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 19.03.2012 " Endring av utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv." (PDF)

Vedlegg "Forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)" (PDF)

UDIs høringssvar av 30.04.2012 " Høring - endringer av utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv." (PDF)

 

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo